Uitstoot zeevaart daalt niet na nieuwe regels

Posted by

De zeevaart stoot meer stikstof uit dan verwacht, ondanks strengere emissie-eisen voor nieuwe zeeschepen. Dat baart de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zorgen. “De bedoeling van de nieuwe regels is dat emissies van schepen afnemen, maar in de praktijk blijkt dit niet het geval te…

Lees verder: Read More