Toezichthouder: meer nadenken over veilige opslag waterstof

Posted by

Veiligheid moet een grotere rol spelen in alle plannen om Nederland van fossiele brandstoffen over te laten stappen op schonere alternatieven, vindt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Doordat veel projecten met bijvoorbeeld waterstof nog in een experimentele fase zitten, is volgens de toezichthouder nog…

Lees verder: Read More