Ministerie overlegt over C-rijbewijs, maar vrijstelling lijkt ver weg

Posted by

Het ministerie van IenW overlegt ‘op hoog ambtelijk niveau’ met de Europese Commissie over een verlenging van de vrijstelling voor het C-rijbewijs voor bestelbussen tot 4.250 kilo. Dit ‘om te onderzoeken of, en op welke wijze we binnen het bestaande Europese kader voortgang kunnen vinden…

Lees verder: Read More