DSV nu dan echt gestart met bouw mega-dc op Logistiek Park Moerdijk

Posted by

DSV is begonnen met de bouw van het nieuwe distributie Logistiek Park Moerdijk. Er is gebleken dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie, zowel in de bouw- als in de gebruiksfase. Dat betekent dat er met de…

Lees verder: Read More