Verwarring over verliezen bij DB Cargo

Posted by
Category:

DB Cargo heeft vorig jaar een veel hoger verlies geleden dan de 665 miljoen euro die bij de presentatie van de jaarcijfers van moederholding DB werd gepubliceerd. Uit antwoorden van staatssecretaris Michael Theurer op vragen van de oppositiepartij CDU blijkt dat de noodlijdende Duitse railgoederenvervoerder 2022 had afgesloten met een verlies van maar liefst 858 miljoen euro, bijna 200 miljoen euro meer.


Dat grote verschil heeft voor veel verwarring gezorgd in de Duitse spoorsector en politiek, maar het is grotendeels te verklaren door het feit dat Deutsche Bahn (DB) en het Duitse ministerie van verkeer twee verschillende boekhoudregels hanteren. Zo gaat DB bij de jaarstukken uit van de International Financial Reporting Standard (IFRS), terwijl het departement in Berlijn gebruikmaakt van de in Duitsland meer gangbare accountantsregels uit het Handelsgesetzbuch (HGB).

Wagenladingvervoer

De twee varianten roepen intussen wel vragen op welk aandeel de divisie wagenladingvervoer nu werkelijk heeft in de totale verliezen van DB Cargo. Deze activiteit noteerde vorig jaar een negatief resultaat van 442 miljoen euro en werd dan ook aanvankelijk verantwoordelijk geacht voor twee derde van de verliezen. Maar uit cijfers van het ministerie kan worden geconcludeerd dat het gaat om ongeveer de helft, oordeelt de CDU en vraagt zich nu af of de andere divisie, Kombinierten Verkehr (KV), verantwoordelijk is voor de overige 416 miljoen euro aan verliezen.

De oppositiepartij wijst er tevens op dat DB in 2019 een verlies leed van 140 miljoen euro in het wagenladingvervoer en dat dit in amper drie jaar is verdrievoudigd. ‘Hoe kan dat?’, vraagt de CDU zich af en eist meer transparantie in de cijfers van DB Cargo. Ook moet er volgens de partij een duidelijk plan komen hoe de resultaten DB Cargo snel kunnen worden verbeterd.

3 miljard verlies

De railgoederenvervoerder behaalde immers de laatste winst in 2014 en leverde het moederbedrijf sindsdien allen maar verliezen op. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van meer dan drie miljard euro. Ook over de eerste helft van het lopende jaar werden weer rode cijfers geschreven.