‘Van alleen een accijnsheffing wordt de binnenvaart niet groener’

Posted by
Category:

Moet er ook accijns geheven worden op kerosine en stookolie? Lees hieronder de visie van Paul Goris, voorzitter Koninklijke BinnenvaartNederland (KBN).

‘Op het gebied van de vergroening is de binnenvaart ambitieus. We willen in 2050 nagenoeg emissievrij zijn en de uitstoot van broeikasgassen in 2030 hebben gehalveerd. Dat is een enorme uitdaging omdat er voor onze sector nog geen commercieel en technisch uitgewerkte oplossingen zijn. Om klimaatdoelen dichterbij te brengen, is méér gebruik van hernieuwbare brandstoffen door bestaande schepen en met bestaande motoren de enige oplossing.

We willen rond 2030 naar een 50/50 brandstofmix. Daarnaast stimuleren we nieuwe technieken zoals waterstof- en batterij-aandrijving. De uitkomsten daarvan moeten er tussen 2030 en 2050 voor zorgen dat we die kunnen gaan inbouwen. Dat zullen verschillende oplossingen zijn, zoals een containerschip dat per batterij van Rotterdam naar Venlo vaart en van Amsterdam naar Basel op waterstof.

Op grond van de Akte van Mannheim uit 1868 vaart de internationale binnenvaart van oudsher accijnsvrij. Als het maatschappelijke en politieke krachtenveld echter aangeeft dat we fossiele brandstof moeten gaan belasten, gaan we daar niet voor liggen. We zijn een economisch en maatschappelijk relevante sector en willen dat ook blijven, geen free rider.

We voeren de discussie over accijns en de accijnsvrijstelling met de andere Rijnoeverstaten in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. KBN kiest een pragmatische benadering en wil meer informatie over de hoogte van zo’n Europese belasting. Ook willen we inzicht in de kosten van andere vergroeningsregelingen en stapeling van opslagen voorkomen. Want met alleen accijns op brandstof zijn we er niet. Er zijn ook plannen voor een CO2-belasting en opslagen op de brandstof voor een vergroeningsfonds.

De binnenvaart wordt van een accijns alleen niet groener en de CO2-uitstoot gaat er niet van omlaag. Dat gebeurt wel met concrete maatregelen, zoals bijmengen van biobrandstof. Een beslissing daarover laat veel te lang op zich wachten. Een bijmengverplichting is in het Europese wegtransport al veel langer van kracht, voor de binnenvaart nog steeds niet. Wij vragen daar al jaren om want die levert meteen resultaat op. Aan dat bijmengen zijn trouwens serieuze meerkosten verbonden.

Al die overheidsmaatregelen, belastingen en opslagen kosten geld dat niet direct aan vergroening kan worden uitgegeven. Er moet dus wel een fatsoenlijke marktpositie en een verdienmodel overblijven voor ondernemers op basis waarvan ze de komende jaren in vergroening kunnen investeren. Een eventuele belasting op brandstof zal voor KBN een Europese belasting moeten worden tegen een redelijk tarief. Met natuurlijk alleen een heffing over het fossiele deel van de brandstof en niet over het bio-deel.’