Spoorsector vreest voor omgekeerde modal shift door langere trucks

Posted by
Category:

De verruiming van de regels voor maten en gewichten voor trucks, die de Europese Commissie vorige maand bekend maakte, moet samengaan met maatregelen waarmee ook het gecombineerd vervoer versterkt wordt. Spoororganisaties zeggen anders te vrezen voor een omgekeerde modal shift.

Dit melden Uirr, een Europese brancheorganisatie voor het gecombineerd vervoer en brancheorganisaties voor de spoorsector Cer en Erfa. In het voorstel voor een ‘Greening Transport Package’ kwam Brussel onder andere met een verruiming van de regels voor maten en gewichten van LZV’s.

Volgens de brancheorganisaties hebben verschillende studies echter al bewezen dat de komst van langere en zwaardere vrachtwagens die vrij door Europa kunnen bewegen, er alleen maar voor zorgt dat er meer transport via de weg gaat. Uiteindelijk zou alleen spoorvervoer kunnen zorgen voor een verdere vergroening van het vrachtvervoer.

Eén pakket

Naast het vrachtpakket zijn er vanuit de Europese Commissie plannen om ook het gecombineerd vervoer verder te versterken.Volgens de brancheorganisaties moeten deze plannen en de plannen voor LZV’s als één pakket worden gezien. Daarbij zou het voorstel voor het wegvervoer zich moeten richten op vervoer over korte afstanden, terwijl gecombineerd spoor- en wegvervoer gestimuleerd moet worden over lange afstanden.

De drie organisaties roepen de EU nu op om eerst zo snel mogelijk met een voorstel voor het gecombineerd vervoer te komen en tot die tijd nog niks te doen met het voorstel voor maten en gewichten voor LZV’s.