Samskip witheet over miljoenenboete IJslandse mededingingsautoriteit

Posted by
Category:

Samskip is vastbesloten om een miljoenenboete aan te vechten en van tafel te vegen die het logistieke concern opgelegd heeft gekregen van de IJslandse kartelwaakhond Icelandic Competition Authority (ICA). De ICA legde Samskip na jarenlang onderzoek een boete op van omgerekend 30 miljoen euro.

De IJslandse mededingingsautoriteit heeft geoordeeld dat Samskip zich schuldig heeft gemaakt aan ‘ernstige schending van de IJslandse concurrentiewetgeving’. Volgens de kartelwaakhond staat vast dat Samskip, sinds 2007 officieel een Nederlands bedrijf maar in 1990 opgericht in IJsland, zich heeft bezondigd aan ‘illegale samenzwering met Eimskip’. Eimskip, opgericht in 1914, is de andere grootmacht van het IJslandse goederenvervoer en is net als Samskip volop actief in Nederland; het deed hier in de loop der jaren verschillende overnames.

In een vurige tirade tegen de beslissing van de ICA wijst Samskip erop dat het al sinds 2010 wordt achtervolgt door het onderzoek, dat volgens het logistieke bedrijf ‘buitengewoon omslachtig is geweest en een verlammend effect heeft gehad op de activiteiten van Samskip’. De IJslandse kartelwaakhond startte destijds een onderzoek naar gedragingen in de periode 2006 tot en met 2013 omdat Samskip en Eimskip ervan verdacht werden dat ze vooral in die tijd, en met name in het zeevervoer van en naar IJsland, prijsafspraken maakten, klanten en regio’s onder elkaar verdeelden en gevoelige bedrijfsinformatie deelden.

In haar vonnis stelt de mededingingsautoriteit nu, dat ‘de heimelijke verstandhouding tussen Samskip en Eimskip als geheel was bedoeld om de bedrijven in staat te stellen de concurrentie aanzienlijk te verminderen en de prijzen te verhogen of te handhaven, bijvoorbeeld door de prijzen te verhogen wanneer contracten werden verlengd, door de prijzen en vergoedingen in prijslijsten te verhogen, door nieuwe vergoedingen in te voeren, door kortingen te verminderen, enzovoort. De gezamenlijke dominante positie van Eimskip en Samskip op de markt, de communicatie tussen de managers van de bedrijven en andere factoren in de onderlinge afstemming van de bedrijven creëerden ideale omstandigheden voor de bedrijven om in de samenzwering te slagen en winst te maken ten koste van de klanten en de samenleving als geheel’.

In de clinch

De ICA stelt dat Samskip tijdens het onderzoek bovendien nog tegen een tweede artikel uit de IJslandse mededingingswet heeft gezondigd door ‘onjuiste, misleidende en onvoldoende informatie en data aan te leveren’. De al sinds 2010 met elkaar in de clinch liggende vervoerder en kartelwaakhond zetten hun juridische gevecht voort, want Samskip heeft in haar reactie op het vonnis laten weten gebruik te gaan maken van ‘alle wettelijk beschikbare mogelijkheden om de beslissing te vernietigen’.

Frappant in deze zaak is, dat Eimskip twee jaar geleden al heeft toegegeven dat het zich in het verleden inderdaad heeft schuldig gemaakt aan samenzwering met Samskip. Het bedrijf betaalde een schikking van 10 miljoen euro, beloofde beterschap en is voor de ICA inmiddels zelf geen onderwerp van onderzoek meer.

Samskip, dat vanaf begin af aan alle beschuldigingen van de hand heeft gewezen, heeft in haar reactie op het vonnis duidelijk gemaakt absoluut nog steeds niet van plan te zijn om net als Eimskip toe te geven. Het vonnis van de ICA wordt volgens Samskip ‘ gekenmerkt door halve waarheden, misleidende verklaringen en verkeerde voorstellingen van feiten’. Het bedrijf noemt de manier waarop de waakhond al dertien jaar in de zaak zit te wroeten ‘overdreven’ en volgens Samskip is ICA nu ’tot een besluit gekomen dat geheel buiten de context van de realiteit valt’. ‘Theorieën en conclusies over overtredingen worden gepresenteerd zonder ondersteunend bewijs. Theorieën worden ondersteund door valse representaties van gegevens en feiten of door schromelijk verkeerde interpretaties.’

De rapporten over de zaak beslaan volgens Samskip inmiddels meer dan tweeduizend pagina’s, maar de conclusies die de ICA uit dat alles trekt, zijn ‘ fundamenteel fout’, aldus het bedrijf, dat stelt ‘diep teleurgesteld’ te zijn in de concurrentiewaakhond.