Rijkswaterstaat start onderzoek naar laadpleinen e-trucks

Posted by
Category:

Rijkswaterstaat is een onderzoek gestart naar laadpleinen voor zware elektrische vrachtwagens. Het gaat om een living lab waarbij op zes locaties data, kennis en ervaringen worden verzameld in samenwerking met TNO.

Het living lab werd maandag officieel gelanceerd door demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen. ‘Toegang tot laadinfrastructuur is van groot belang om de transportsector draaiende te houden. We moeten leren van deze ervaringen zodat we de kennis van de koplopers naar de hele sector kunnen brengen’, aldus Heijnen.

Aan het project doen vier laadpleinen en twee truckparkings mee. Deelnemende bedrijven zijn Shell, Evconsult, Total Energies, Watthub, Districon, Truckparking Rotterdam en Milence en de gemeente Tilburg. In het onderzoek staat de vraag hoe publieke en semipublieke laadinfrastructuur functioneel, betaalbaar en schaalbaar gemaakt kan worden centraal.

Opschalen

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de inrichting en het gebruik van laadvoorzieningen voor elektrische vrachtwagens te verbeteren. Ook is het de bedoeling dat er meer duidelijkheid komt over investeringen in apparatuur, zoals een batterijsysteem.

‘Door het delen van data en kennis en het beschikbaar stellen van financiering voor innovatie kunnen marktpartijen sneller opschalen,’ aldus Rob de Groot, projectleider van het Living Lab Heavy Duty Laadpleinen bij Rijkswaterstaat.

Subsidies

Rijkswaterstaat: ‘Ook helpt het bij het effectief inrichten van nationale overheidsinstrumenten, zoals wet- en regelgeving of subsidies. Zo kan er in Nederland sneller een goed functionerend netwerk van publiek toegankelijke laadpleinen gecreëerd worden en kunnen Nederlandse bedrijven hun internationale marktpositie versterken.’

Het Living Lab Heavy Duty Laadpleinen komt voort uit de opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om in de praktijk onderzoek te doen naar het effectief inrichten van publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor het zware wegverkeer. Per laadplein heeft het ministerie een budget beschikbaar gesteld om innovatie te stimuleren.