‘Ook VK moet kartelvrijsteling containervaart nu schrappen’

Posted by
Category:

De British International Association (Bifa) wil dat het Verenigd Koninkrijk de kartelvrijstelling voor de containervaart schrapt en daarmee het voorbeeld van de Europese Unie volgt.

De laatste besloot dinsdag om de ‘antitrust block exemption for liner shipping consortia’ niet meer te verlengen na 25 april volgend jaar. Dan loopt de huidige vrijstelling af. Dat geldt ook voor de Britse vrijstelling. ‘Idealiter  zouden we het het voorbeeld van de Europese Commissie volgen en niet het equivalent van een groepsvrijstelling voor de lijnvaartsector in Groot-Brittannië behouden’, zegt directeur-generaal Steve Parker van Bifa.

Ook in het VK speelt de kwestie al jaren. De Competition and Markets Authority (CMA) kondigde in januari dit jaar een herziening aan. Bifa sprak er toen zijn verbazing over dat de CMA toen leek aan te sturen op uitbreiding in plaats van afschaffing van de kartelvrijstelling.

In het recente verleden heeft de grootste brancheorganisatie van Britse expeditie- en logistieke bedrijven herhaaldelijk zijn zorgen geuit over de bevoorrechte positie van de lijnvaart. Volgens Bifa verstoort de vrijstelling de concurrentie in de sector en gaat dit ten koste van de internationale handel.

Parker: ‘Bifa en zijn leden zijn niet anti-scheepvaartmaatschappijen. Wel willen we een passende balans tussen de rederijen als vervoerders en onze leden als hun klanten’. Volgens hem heeft de Europese Commissie ‘een verstandig besluit genomen en moet de Britse regering dit voorbeeld volgen en ook de rederijen onderwerpen aan het mededingingsrecht.’

Clecat

Ook de Europese expediteurs-associatie Clecat ‘verwelkomt’ het besluit van de Europese Commissie om een eind te maken aan de kartelvrijstelling voor de containervaart. De organisatie voert al jaren verzet tegen de groepsvrijstelling en het regelmatig verlengen daarvan.

Directeur-generaal Nicolette van der Jagt zegt blij te zijn ‘dat de Commissie heeft geluisterd naar de stem van de klanten, expediteurs en hun verladers’. Volgens haar heeft Clecat in de afgelopen consultatieronde ‘bewijs geleverd dat de groepsvrijstelling niet meer voldoet aan de doelstelling om de effectiviteit en efficiëntie van de sector te bevorderen en de toegevoegde waarde voor de Europese Unie te stimuleren’.

Ze zegt verder dat Clecat al jaren voorhoudt dat de verordening die de vrijstelling regelt niet meer geschikt is voor het beoogde doel. ‘We constateerden dat de verordening in zijn huidige vorm buitensporige mogelijkheden biedt voor onbedoelde samenwerking. Die gaan veel verder dan nodig is voor de werking van de vessel sharing agreements van de rederijen.

Van der Jagt concludeert ‘dat het besluit van de Commissie een belangrijke stap is in de richting van het herstel van het vertrouwen tussen de belanghebbenden. Dat is nodig om een veerkrachtige, geïntegreerde en efficiënte toeleveringsketen op te bouwen, die ervoor moet zorgen dat de lijnvaart niet wordt gezien als een sector met een losser toezicht op mededinging dan andere sectoren’.