NPRC steekt 3 miljoen in verduurzaming eigen vloot

Posted by
Category:

Binnenvaartcoöperatie NPRC investeert 3 miljoen euro in de verduurzaming van de binnenvaartvloot. Leden kunnen het geld inzetten om te investeren in het verlagen van CO2- en stikstofemissies van het eigen schip. De 150 leden van de coöperatie varen gezamenlijk met 200 binnenvaartschepen die droge bulk, containers en stukgoed vervoeren.

De NPRC noemt de investering een ‘collectieve stap voorwaarts’ om de emissies van de vloot en in de keten te verlagen. De coöperatie is de grootste Nederlandse aanbieder van binnenvaartvervoer. In het boekjaar 2022/2023 was de omzet 173,5 miljoen euro.

De 3 miljoen euro voor verduurzaming komt uit eigen middelen. Ook zijn er partnerafspraken gemaakt met leveranciers en financieringsinstanties om de vergroening verder te ondersteunen. Aan welke voorwaarden leden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financiële steun vanuit de coöperatie is nog niet duidelijk.

De binnenvaartsector heeft momenteel te maken met een hausse aan wet- en regelgeving om te verduurzamen. Zo wordt een emissielabel verplicht gesteld en gaat de sector vanaf 2027 vallen onder het emissiehandelssysteem ETS. De regelgeving is erop gericht de uitstoot van de sector in 20230 met 70% te verlagen.

20% minder uitstoot in 2025

De binnenvaartcoöperatie wil met de investering ‘collectief het voortouw nemen’ in het terugbrengen van emissies. NPRC heeft zichzelf als doel gesteld de CO2- en stikstofuitstoot in 2025 met 20% terug te brengen ten opzichte van 2022. Om dat te monitoren rapporteert de vereniging de uitstoot via BigMile. ‘Op weg naar verduurzaming zal een goede rapportage steeds belangrijker worden’, zegt Femke Brenninkmeijer, ceo van NPRC.

Brenninkmeijer vervolgt: ‘We zien verschillende ontwikkelingen, waaronder de Corporate Sustainable Reporting Directive, die aanleiding geven meer focus te richten op de verduurzaming van onze hele vloot en ons bedrijf. Met een concreet plan van aanpak en onder meer met deze investering kunnen we hier uitvoering aan geven.’