Nederland laat Belgische binnenvaartschepen toe op Westerschelde

Posted by
Category:

Speciale Belgische binnenvaartschepen mogen voortaan langs de Noordzeekust en door de Westerschelde varen. Nederland maakt een uitzondering voor de eigenlijk niet zeewaardige schepen omdat ze anders het Belgische Zeebrugge en Oostende moeilijk kunnen bereiken.

Zeebrugge en Oostende zijn belangrijke havens, maar bieden weinig toegang tot het binnenland. Daar stuiten grotere schepen op bochtige kanalen en kleine sluizen. Daarom dringt België er al lange tijd op aan dat binnenvaartschepen mogen omvaren via de Nederlandse Westerschelde. Ze kunnen zo via Terneuzen naar Gent, of de Schelde op naar Antwerpen.

Maar schepen die de Noordzee en de Westerschelde nemen om van België naar Nederland te varen moeten officieel zeewaardig zijn. De beide Benelux-landen hebben nu afgesproken dat versterkte binnenvaartschepen op deze routes ook welkom zijn.

België en Nederland hebben een lange geschiedenis van getouwtrek over de waterwegen. Nederland was lang weinig genegen om de Belgische concurrenten van havens als Vlissingen en Rotterdam ter wille te zijn, maar tegenwoordig ziet het vaker gezamenlijk voordeel.

Het akkoord geeft “de belangrijke Benelux-binnenvaartsector nog eens een impuls”, denkt Benelux-secretaris-generaal Frans Weekers, die bemiddelde.