Nedcargo waarschuwt klanten alvast voor forse indexatie tarieven

Posted by
Category:

Klanten van Nedcargo kunnen voor volgend jaar een flinke tariefaanpassing tegemoet zien. Daarvoor waarschuwt directeur-eigenaar Diederik Jan Antvelink in een email aan relaties.

Antvelink omschrijft 2023 als ‘een uitdagend jaar voor de logistieke sector’. De kostenstijging voor Nedcargo komt dit jaar uit op 14% tot 15%, terwijl het bedrijf voor volgend jaar een verdere toename van 5% tot 8% verwacht. Dat is nog exclusief de duurdere diesel en gestegen energiekosten, die Nedcargo veelal in aparte clausules heeft ondergebracht.

De kostenstijgingen vormen de basis voor de indexatie van de Nedcargo-tarieven per 1 januari 2024. ‘Wij willen u hierover graag tijdig informeren, zodat u hier rekening mee kunt houden in het logistieke budget voor 2024’, schrijft Antvelink.

In de mail wijst de Nedcargo-topman op de loonkosten, die dit jaar met meer dan 12% zijn gestegen. Naast de reguliere loonstijging zijn ook nieuwe cao-bepalingen zoals reiskostenregelingen en eenmalige uitkeringen daar volgens Antvelink debet aan. Nedcargo heeft verder te maken met een vergrijzend medewerkersbestand, een hoger ziekteverzuim, een blijvende schaarste op de arbeidsmarkt en de noodzakelijke inzet van flexkrachten.

Nedcargo zag ook de uitgaven voor vrachtwagens, banden, diverse materialen en huur stijgen, met 14%. De weging van deze kosten in de totale kosten is tussen de 30% en 45%, blijkt uit de email. De financieringslasten schoten omhoog met 125%. ‘Daarnaast zijn we ook geconfronteerd met schaarste en lange levertermijnen voor onze nieuwe assets en investeringen en zien we toenemende congestie voor het vrachtverkeer’, aldus Antvelink.

Werkkapitaal

De Nedcargo-eigenaar constateert dat de afgelopen jaren de aandacht is verslapt voor het managen van het werkkapitaal door de lage rente en overvloed aan kredietruimte. Antvelink: ‘In 2024 zullen we actie moeten ondernemen om het werkkapitaal te verkleinen en hierdoor meer liquiditeit te creëren om de nodige investeringen te kunnen doen. Hier rekenen wij actief op onze klanten om alvast binnen de afgesproken termijnen te betalen.’

Nedcargo noteerde in 2021 een omzet van 131,7 miljoen euro (+36%). De nettowinst kwam uit op 3,4 miljoen euro. Het resultaat voor belastingen viel met 3 miljoen euro iets lager uit dan in 2020 door hogere financiële lasten. Cijfers over 2022 heeft Nedcargo nog niet gedeponeerd.