Lucratief derde kwartaal voor Euronav

Posted by
Category:

Tijdens het derde kwartaal van heeft Euronav een nettowinst geboekt van 114,6 miljoen dollar. Dat is bijna zeven keer zoveel als in het derde kwartaal van 2022. De omzet steeg ook, maar in verhouding veel minder spectaculair.

Volgens Lieve Logghe, CFO en CEO ad interim, hebben de tankermarkten zich aangepast aan de extra Opec-productie- en exportverminderingen en aan de indicaties van een lichte daling in de vraag naar ruwe olie.

De grotere laadfrequentie als gevolg van de hogere ruwe olieproductie in de VS leidde tot een hoger gebruik en meer tonmijlen voor supertankers en verbeterde zo de markt voor dit type tankschepen. De grotere beschikbaarheid van aanlegplaatsen, de lagere ticketprijs en de grotere optionaliteit voor Suezmax-schepen (na de ontwrichting van de handelsroutes tussen Rusland en Oekraïne) deden het aantal toenemen. Deze bestellingen zijn volgens Euronav afkomstig van gerenommeerde en gedisciplineerde eigenaars met grote, gevestigde vloten als onderdeel van vlootvernieuwingsprogramma’s.

Opbrengst

In het vierde kwartaal van 2023 verdienden de supertankers die Euronav inzet in de Tankers International Pool 34.000 USD per dag met 49% van de beschikbare dagen vastgelegd. De Suezmax-vloot van Euronav, die verhandeld wordt op de spotmarkt, heeft gemiddeld 34.000 USD per dag opgebracht, met 52% van de beschikbare dagen vastgelegd.

Begin september ondertekende Euronav een tweejarig tijdbevrachtingscontract voor de supertanker Donoussa. Dit contract moet ongeveer 24 miljoen USD cash genereren gedurende de looptijd van de overeenkomst. De rederij heeft ook de aankoopoptie op de supertanker Nectar gelicht. De terugname van de volledige eigendom van dit schip – vanaf 27 september – creëert bijkomende capaciteit voor de lopende tankercyclus. Vanaf 27 September 2023 werd het schip terug eigendom van Euronav.

Nadat ze begin augustus de aankoop van een nieuwbouw tankschip – voor 112,2 miljoen USD – had aangekondigd, lichtte de rederij later die maand de optie op een andere nieuw te bouwen tanker, door dezelfde Chinese scheepbouwer en tegen dezelfde prijs. De levering van beide schepen wordt verwacht in het derde kwartaal van 2026. Intussen zijn er nog altijd vier Suezmaxen en twee andere supertankers in aanbouw.

Cash blijft in kas

De twee grootste aandeelhouders, John Fredriksen/Frontline en de familie Saverys/CMB bereikten intussen wel een akkoord over de verdeling van Euronav, die ook de kleinere aandeelhouders zekerheid biedt over de nabije toekomst, maar Euronav gaat ondanks de winstcijfers toch geen dividend uitkeren zolang de afgesproken onderlinge transacties tussen de referentiesaandeelhouders niet zijn afgerond.