Lichte toename vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland

Posted by
Category:

In 2021 is er ruim 2% meer aan gevaarlijke stoffen vervoerd over Nederlands grondgebied dan in 2020. Vooral de hoeveelheid brandbare vloeistoffen nam in dat jaar toe. Er werden daarentegen juist minder gassen vervoerd.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal ging er  644 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen door Nederland in 2021. De hoeveelheid brandbare vloeistoffen nam in dat jaar toe met bijna 3%, terwijl er 2,5% minder gassen over het Nederlandse transportnetwerk gingen. Er werden ook meer brandbare vaste stoffen vervoerd.

Over de afgelopen jaren is er daarentegen juist sprake van een dalende trend. Zo nam de hoeveelheid vervoerde gevaarlijke stoffen tussen 2013 en 2021 af met 9%. Dit komt vooral door een stevige daling in de hoeveelheid vervoerde gassen. In 2021 zakte de hoeveelheid in Nederland getransporteerde gassen met bijna 38% in ten opzichte van 2013. Dit werd veroorzaakt door het binnenlands transport en het vervoer van gassen naar andere landen. De aanvoer van gassen naar Nederland verdubbelde juist ten opzichte van 2013.

Ook het transport van brandbare vaste stoffen, zoals zwavel en naftaleen, nam in die acht jaar sterk toe. Dit type vervoer groeide met 145,6% naar 40,3 miljoen ton in 2021. Er werden iets minder brandbare vloeistoffen getransporteerd.

Doorvoer

Het grootste deel van de gevaarlijke stoffen wordt in Nederland vervoerd via pijpleidingen. In 2021 ging er 304,4 miljoen ton door de buizen, ruim 19% minder dan in 2013. De afvoer naar andere landen via de pijpleidingen zakte zelfs met ruim 37% in.

Naast transport via buisleidingen is de zeevaart, vooral voor olie, een belangrijk vervoersmiddel. In 2021 ging er 218 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen via schepen naar Nederland. Het transport van gevaarlijke stoffen via de zeevaart nam tussen 2013 en 2021 licht af.

De binnenvaart transporteerde in 2021 ruim 100 miljoen ton, een toename van ruim 6% ten opzichte van 2013. De binnenvaart is vooral verantwoordelijk voor de doorvoer van gevaarlijke stoffen. Slechts een klein deel van de gevaarlijke stoffen gaan via het spoor of de weg. 15,2 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen werden in 2021 via de weg vervoerd, ongeveer net zoveel als in 2013. Er ging 6 miljoen ton over het spoor. In 2013 was dat nog 4,8 miljoen ton.