Havenbedrijf Rotterdam presenteert wensenlijst voor nieuw kabinet

Posted by
Category:

In aanloop naar de verkiezingen vraagt het Havenbedrijf Rotterdam de politiek om ‘volledige prioriteit’ voor projecten ten behoeve van de energietransitie. De haven benadrukt bovendien dat projecten ter waarde van 8 miljard euro nu vertraging dreigen op te lopen of niet door dreigen te gaan door een tekort aan stikstofruimte.

Dat blijkt uit een brief van het havenbedrijf aan de programmacommissies van de verschillende politieke partijen die aan de slag moeten met hun programma voor de verkiezingen in november.

Het realiseren van de energietransitie staat hoog op de wensenlijst van het havenbedrijf. Projecten ten behoeve van de energietransitie moeten volledige prioriteit krijgen en het huidige beleid moet versneld worden uitgevoerd. Vooral het realiseren van de Delta Rhine Corridor, een buisleidingenbundel die gebouwd moet worden tussen Rotterdam, chemiecluster Chemelot en de industrieclusters in Duitsland, is daarbij volgens het havenbedrijf essentieel.

Daarnaast is er snellere besluitvorming en een andere aanpak nodig in het stikstofdossier. De haven benadrukt dat er op dit moment projecten niet door dreigen te gaan die juist een grote hoeveelheid stikstof kunnen besparen. Voor de uitvoering van die projecten moet nu stikstofruimte gecreëerd worden.

‘Door beperkte stikstofruimte dreigen projecten met totale investeringskosten van circa € 8 miljard op zijn minst te vertragen. Alleen deze projecten zijn al gezamenlijk goed voor meer dan 10 miljoen ton CO₂-reductie’, aldus het havenbedrijf.

Nog onvoldoende resultaat

Ook infrastructuur staat op het wensenlijstje van het havenbedrijf. De havenbeheerder spreekt zich uit tegen de voorgenomen bezuinigingen op infrastructuur van 2 miljard euro van het huidige demissionaire kabinet. Er moet volgens de haven nu juist blijvend geïnvesteerd worden in zowel onderhoud van de belangrijkste goederencorridors van Nederland als in nieuwe infrastructuurprojecten.

Daarnaast stelt de havenexploitant dat ‘het spoorgoederenvervoer meer inzet verdient’ van een volgend kabinet. Naast het realiseren van spoorprojecten in de Rotterdamse haven vraagt de haven aandacht voor de gebruiksvergoeding die spoorbedrijven in Nederland moeten betalen. Benadrukt wordt dat Nederland op spoorvlak moet kunnen blijven concurreren met andere landen. Ook moet een volgend kabinet de verduurzaming van de binnenvaart ‘versneld aanpakken’. Een financiële bijdrage van het klimaatfonds om emissieloze binnenvaart te realiseren is daarbij noodzakelijk.

Verder staat de aanpak van ondermijning nog op de wensenlijst van het havenbedrijf. ‘Ervaring leert dat de huidige aanpak nog onvoldoende resultaat heeft opgeleverd’, zo stelt de haven. Het bedrijf vraagt dan ook om meer mensen en middelen bij de politie, de douane en het openbaar ministerie om de drugscriminaliteit in de haven een halt toe te roepen.

6.000 vacatures

Daarnaast heeft het havenbedrijf meer technisch personeel nodig. De havenbeheerder benadrukt dat er nu al zo’n 6.000 openstaande vacatures zijn in de haven en dat de verwachting is dat dit verder oploopt. Bovendien verandert de arbeidsmarkt, waardoor er nieuwe banen ontstaan en bestaande functies veranderen. De havenexploitant stelt daarom dat de haven zich moet richten op het opleiden van technici en op het combineren van leren en werken. Ook wil het havenbedrijf innovaties waarmee de arbeidsproductiviteit verhoogd kan worden.