Fluxys experimenteert met ondergrondse opslag van waterstof

Posted by
Category:

Fluxys, de beheerder van het Belgische transportnet voor aardgas, heeft een pilotproject opgestart naar de haalbaarheid van de opslag van waterstof in een ondergrondse watervoerende laag.

Dit project vindt plaats in Loenhout, nabij de Nederlandse grens. Daar beheert Fluxys al sinds 1985 een natuurlijke ondergrondse opslagruimte voor Nederlands aardgas. Op een diepte van ongeveer een kilometer, onder een ondoordringbare laag, is de geologische structuur er geschikt voor de opslag van gasvormige moleculen. Met aardgas is dit goed gelukt. Nu moet duidelijk worden of dit ook voor waterstof het geval zal zijn. Als dit zo is, dan is het de bedoeling om op termijn de ondergrondse opslagruimte te gebruiken voor waterstof in plaats van voor aardgas. De opslag in een waterhoudende laag is een wereldwijde primeur.

Voorlopig wordt er slechts een kleine hoeveelheid waterstof in de ondergrond geïnjecteerd. Fluxys en zijn Franse partner Geostock, een autoriteit op het vlak van ondergrondse opslag, werken al drie jaar aan de voorbereiding van dit project. Nu gaan ze samen met wetenschappers van Universiteit onder meer onderzoeken of er geen risico’s bestaan op de aanwezigheid van bacteriën, die de waterstof zouden kunnen binden met koolstof en zo – ongewenst – methaan vormen, de basismolecule van aardgas.

De site in Loenhout vervult een essentiële rol in de aardgas-bevoorradingszekerheid van België. Fluxys wil dat ze in de toekomst deze rol verder speelt voor waterstof. Dat moet vooral geproduceerd worden in periodes met overschotten van wind- en zonne-energie. De productie ervan hoeft niet noodzakelijk in Europa te gebeuren, maar kan met tankschepen naar België worden gebracht en er via pijpleidingen naar de opslagruimte worden getransporteerd. De netbeheerder schat de potentiële ondergrondse opslagcapaciteit waterstof op 2,4 terawattuur, het equivalent van 30 miljoen elektrische wagens.