Europa zet rem op export afval

Posted by
Category:

Europa wil een ban invoeren op afvalexporten naar landen die niet tot de Oeso behoren. Daarover hebben het Europese Parlement en de EU-Raad een akkoord bereikt. Zo moet het vervoer worden ingeperkt van onder meer plasticafval naar landen die het niet kunnen recyclen.

De afspraken omvatten een ban op de export van plastic afval naar niet-Oesolanden in de komende 2,5 jaar. Na vijf jaar zou uitvoer mondjesmaat weer worden toegestaan, maar alleen naar landen die aantoonbaar aan strenge voorwaarden voldoen, meldt het Europese Parlement.

Zo moeten die landen aan Brussel laten weten dat ze het afval willen invoeren en laten zien dat ze het verwerken op een manier die voldoet aan bepaalde eisen. De Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) telt 38 landen. Europese landen maken het grootste deel uit van het samenwerkingsverband.

Uitzonderlijke gevallen

Ook het vervoer van afval binnen de EU moet volgens de onderhandelingspartijen aan banden worden gelegd. Uitvoer naar andere EU-lidstaten wordt onder de nieuwe regels alleen mogelijk in ‘uitzonderlijke gevallen’. Er komen ook strengere eisen voor de registratie en rapportage bij deze afvaltransporten.

Brussel beschouwt de illegale handel in afvalstoffen als een van de grootste milieudelicten. Bovendien bestaat er volgens de Commissie een duidelijk verband tussen de illegale handel in afvalstoffen en de georganiseerde misdaad. ‘Tot een derde van alle overbrengingen van afvalstoffen wordt verondersteld illegaal te zijn en jaarlijks een aanzienlijke illegale winst te genereren.’

De Europese Commissie laat weten daarrom ‘ingenomen’ te zijn met het politieke akkoord van het Europees Parlement en de Raad, ‘dat ervoor zal zorgen dat de EU meer verantwoordelijkheid neemt voor haar afval en haar milieuproblemen niet naar derde landen uitvoert’.

De nieuwe verordening moet nog formeel worden aangenomen door het EU-Parlement en de Europese Raad.