Erfa: ‘Maak Engels verplichte voertaal machinisten’

Posted by
Category:

Engels moet de verplichte voertaal worden voor machinisten die internationale treinen rijden. Dat stelt de Europese belangenorganisatie voor het spoorgoederenvervoer Erfa. Op dit moment zijn Europese machinisten verplicht om de taal van het land waarin ze rijden te beheersen.

De eis om de taal van het land waarin je rijdt minimaal op B1-niveau te beheersen, is ingevoerd om ervoor te zorgen dat machinisten en spoorbeheerders met elkaar kunnen communiceren. De Europese Commissie werkt nu echter aan een revisie van deze regelgeving en wil de eis afschaffen.

‘Het spoor moet zich bevrijden van de ketenen van het verleden en een Europees vervoersmiddel worden, zoals de luchtvaart en de weg. Een gemeenschappelijke taal voor machinisten is een grote stap. Ik verwacht dat de Europese Commissie met een voorstel hiervoor komt en de Europese aanpak resoluut verdedigt’, zo stelt Barbara Thaler, lid van het Europees parlement hierover.

Veiligheidsniveau

Volgens de Erfa beperkt de huidige regelgeving de mogelijkheden voor het vrachtvervoer per spoor om te groeien. De eis zou het moeilijker maken om voldoende personeel te vinden. Daarnaast kunnen er makkelijker vertragingen ontstaan omdat er op grenzen een wisseling van machinisten moet plaatsvinden. Daarom moet Engels naast de landstaal een optie worden voor internationaal verkeer, terwijl voor nationaal verkeer de oorspronkelijke eis in stand blijft.

‘Het is essentieel dat ook spoorbeheerders gestimuleerd worden om hun personeel op te leiden in het Engels en in de taal van de aangrenzende lidstaat, zodat niet alleen spoorwegondernemingen de kosten van taalopleidingen hoeven te dragen’, aldus de brancheorganisatie.

Er zijn ook tegenstanders van het afschaffen van de taaleis voor machinisten. Cer, een Europese brancheorganisatie voor het spoor, en Etf, een brancheorganisatie voor Europese transportwerkers, kaartten eerder dit jaar aan dat de komst van zo’n gemeenschappelijke taal juist extra problemen veroorzaakt omdat veel personeel extra getraind moet worden. Dit zou de modal shift van weg naar spoor alleen maar verder beperken. Verder vragen de organisaties zich af of het huidige veiligheidsniveau met de nieuwe taaleisen wel behouden kan blijven.