CBS: ‘Eén op tien bedrijven betaalt losgeld bij hack met ransomware’

Posted by
Category:

Ruim een op de tien bedrijven betaalde bij een aanval met ransomware losgeld om weer bij door hackers gegijzelde data te komen. De helft van die betalingen was hoger dan 50% van jaaropbrengsten van het bedrijf. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS heeft niet specifiek voor de transportsector de cijfers rond cyberveiligheid uitgesplitst. De gemiddelden gaan echter ook voor deze sector op, legt het bureau uit.

De cijfers gaan over 2021, het enige jaar waarover het statistiekbureau cijfers heeft over dit onderwerp. Zo’n 6.000 bedrijven waren in 2021 slachtoffer van afpersing met gijzelsoftware. Zo’n twee derde van de slachtoffers was zzp’er. ‘Grote bedrijven met meer dan 250 medewerkers zijn met 4% naar verhouding wel het vaakst getroffen’, legt onderzoeker Luuk Hovius uit. ‘Bij zelfstandigen gaat het om 0,3% van het totale aantal.’

Aanvallen met gijzelsoftware zijn veelal het werk van grote criminele organisaties met de beschikking over veel geld en kennis. Logistieke bedrijven die getroffen worden door deze ransomware in de eerste plaats op zichzelf aangewezen. Transport geldt in Nederland niet als vitale infrastructuur, waardoor slechts een handvol bedrijven uit de sector bij problemen ondersteuning krijgt van het Nationaal Cyber Security Centrum.

Vanaf oktober 2024 zijn bedrijven in de transportsector overigens verplicht risicobeheersmaatregelen te nemen op het gebied van cyberveiliging. Dat houdt in dat er beleid moet liggen op het gebied van risicoanalyse en beveiliging van informatiesystemen en dat daar toezicht op kan worden gehouden.

De meeste ondernemers kregen hun gegevens na betaling overigens niet terug. Onderzoeker Hovius adviseert bedrijven een back-up te maken van bedrijfsgegevens om schade door een aanval te beperken.