Beter ten halve gekeerd met de terugkeerplicht voor trucks

Posted by
Category:

De terugkeerplicht voor trucks hangt aan een zijden draadje. De advocaat-generaal maakt in zijn analyse gehakt van de zwaar bevochten maatregel en stelt dat de ‘return home’ er nooit had mogen komen. Het zou goed zijn als de verplichte terugkeer inderdaad van tafel gaat, maar de volgende stap moet daarna wel zijn dat de lidstaten stoppen met soebatten over de regels en beginnen met gelijke handhaving.

De terugkeerplicht voor voertuigen geldt al sinds de eerste voorstellen als het grootste misbaksel binnen het Mobiliteitspakket van de Europese Unie. Eerder al moest de Europese Commissie zijn verlies nemen voor de bepaling dat ook trailers en opleggers verplicht periodiek terug moesten keren naar het land van herkomst. Brussel heeft de maatregel destijds bedacht als wapen in de strijd tegen oneerlijke concurrentie en sociale dumping, maar hield daarbij geen rekening met de uitvoerbaarheid en massale stroom van (deels) lege trucks die op gang zou komen, met alle gevolgen voor de CO2-voetafdruk van het wegvervoer van dien. De impact van de verplichte terugkeer is enorm, terwijl de economische, sociale en ecologische effecten onvoldoende zijn onderzocht, stelt de advocaat generaal in zijn advies.

Het is tekenend voor de chaotische invoering van het Mobiliteitspakket dat een maatregel die al bijna twee jaar van kracht is, nu naar alle waarschijnlijkheid alsnog weer verdwijnt. Veel bedrijven namen alvast een voorschot op de rechterlijke uitspraak en hielden zich niet of nauwelijks aan de terugkeerplicht. Tegelijkertijd ontbreekt in veel landen de handhaving, waardoor overtreders tot nu toe vrijelijk hun gang kunnen gaan.

Met het verdwijnen van de terugkeerplicht voor trucks blijft een Mobiliteitspakket over met meer samenhang en minder onnodige ballast. De ‘return home’ was welbeschouwd ook helemaal niet nodig, doordat de nieuwe regels voor detachering al meer dan genoeg handvatten bieden om onderbetaling en sociale dumping van vrachtwagenchauffeurs tegen te gaan.

Het is daarvoor wel van cruciaal belang dat de controle op de regels in de hele EU wordt gelijkgetrokken. Hopelijk biedt het Europese Hof, dat naar verwachting in februari uitspraak doet in de serie rechtszaken die zijn aangespannen door veelal Oost-Europese landen, daarvoor voldoende helderheid. Anders blijven de naleving en handhaving ondermaats.