‘Belgische binnenvaart in de knel door incidenten op vaarwegen’

Posted by
Category:

De veiligheid op de Vlaamse waterwegen moet verbeteren, anders komt de binnenvaart in de knel. Dat vinden De Vlaamse Waterweg en het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV). 26 aanvaringen waren er dit jaar al, met onder meer stremmingen als gevolg. ‘Te veel’, vinden de partijen die daarom nu bekijken wat er moet gebeuren om de ‘bedrijfszekerheid van de binnenvaart te waarborgen’.

Er is te vaak sprake van onveilige situaties om de Vlaamse vaarwegen, aldus waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg en binnenvaartvereniging KBV. De partijen onderzoeken gezamenlijk wat er anders kan. Het onderzoek start met een evaluatie van het gedrag van alle actoren op het water zoals de dienstverlening, de infrastructuur van de waterwegbeheerder en ook bijvoorbeeld de juistheid van vaarinformatie.

Dit jaar waren er al 26 incidenten op het water die zorgden voor stremmingen. Zo werd in februari de Meulestedebrug in Gent aangevaren door een schip in de opvaart, waarna de vaarweg een dikke week was gestremd. En in augustus zonk binnenvaartschip ‘Jogo 2’, waarna de Schelde voor twee weken deels was afgesloten voor de scheepvaart.

Grote impact

‘Er zijn jaarlijks wel wat kleine incidenten, maar nu zijn er op korte tijd veel grote geweest met ook een grote impact’, zegt een woordvoerster van De Vlaamse Waterweg. ‘Het aantal incidenten op jaarbasis is niet iets wat we normaal gezien registreren, maar het aantal grote incidenten in dit jaar toe nu toe is opvallend. Dat vraagt om een evaluatie om onveilige situaties op onze waterwegen in de kiem te smoren.’

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, hamert op het belang van verkeersveiligheid op het water. ‘Veiligheid op onze waterwegen is een prioriteit om de betrouwbaarheid van onze binnenvaart te verzekeren. Ieder incident is er een teveel. We moeten er alles aan doen om de risico’s te minimaliseren en ervoor te zorgen dat onze waterwegen veilig en efficiënt kunnen worden gebruikt.’

Vooruitlopend op de verbeteracties roepen De Vlaamse Waterweg en KBV alle betrokken partijen, van de binnenvaart- en de pleziervaarsector tot de logistieke spelers, op om samen de waterwegveiligheid te vergroten.