Antwerpen gaat nieuw containerdok van 5,5 miljoen teu aanbesteden

Posted by
Category:

Havenbeheerder Port of Antwerp Bruges start in het eerste kwartaal van volgend jaar de aanbesteding voor de bouw van een nieuw containerdok met een capaciteit van zo’n 5,5 miljoen teu.

Dit heeft CEO Jacques Vandermeiren in een gesprek met Nieuwsblad Transport gezegd. Volgens de huidige planning kan de eerste spade in 2026 de grond in en kan de eerste fase van het nieuwe dok in 2030 in gebruik genomen worden. Hij spreekt van ‘een realistische ambitie’. De investering wordt op 2,6 miljard euro geraamd.

Het nieuwe dok, werknaam Duplexdok, is het belangrijkste onderdeel van het project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA), dat in 2015 in gang is gezet. Vooral door de razendsnelle groei van het overslagvolume van rederij MSC in de Scheldestad zit de haven al jarenlang aan de grens van zijn containercapaciteit.

Nieuwe kade

Het ECA-project moet in totaal ongeveer 7,5 miljoen teu nieuwe overslagcapaciteit per jaar opleveren, ruwweg de helft van de huidige capaciteit. Andere belangrijke onderdelen zijn 500 meter nieuwe kade voor de direct aan de Schelde gelegen Noordzeeterminal en demping van het Noordelijk Insteekdok, waarna eveneens een halve kilometer nieuwe kade kan worden gebouwd.

Het nieuwe containerdok wordt een aftakking van het bestaande Deurganckdok op de Linkeroever van de Schelde. Met het project gaat een lang gekoesterde wens van de Antwerpse haven in vervulling. Die werkt al meer dan een kwart eeuw aan uitbreiding van de containercapaciteit en lanceerde al voor de eeuwwisseling het Saeftinghedok-project.

Dat had een maar liefst vier kilometer lange containerhaven direct onder de grens met Nederland moeten worden. Door fel verzet van lokale pressiegroepen verzandde het project uiteindelijk in 2015 in een brij van beroepsprocedures. De Vlaamse regering heeft de uitkomst daarvan niet afgewacht en gaf in plaats daarvan in 2016 groen licht voor het ECA-project.

Stroomversnelling

Volgens Vandermeiren is de aanleg van het nieuwe dok in een stroomversnelling gekomen, doordat in februari dit jaar het zogenoemde Ommelandverbond tot stand is gekomen. Daarin stemmen dertien partijen, waarvan sommige tegen het project procedeerden, in met de aanleg van het nieuwe dok en worden lopende procedures bij de Raad van State ingetrokken in ruil voor een aantal harde toezeggingen. Daarbij gaat het onder meer om behoud van het polderdorp Doel, evenwicht tussen landbouw en natuur, terugdringen van vracht- en sluipverkeer en behoud van onroerend erfgoed.

Bij de graafwerkzaamheden ten behoeve van het dok komt naar verwachting bijna 35 miljoen kubieke meter ofwel zo’n vijftig miljoen ton grond vrij. Het grootste deel daarvan kan binnen het ECA-project gebruikt worden voor onder meer bufferdijken, demping van een ander dok en het ophogen van haventerreinen. Maar daarna rest er nog altijd zo’n twaalf miljoen kuub, waarvoor een bestemming moet worden gevonden.

Volgens Vandermeiren moet een deel ervan mogelijk gesaneerd worden als die vervuild blijkt te zijn, wat een ‘gigantische kostenpost’ zou betekenen. De havenbeheerder onderzoekt onder meer of de overtollige grond op land kan worden opgeslagen of naar de Noordzee kan worden afgevoerd.